Zawód Sprzedawca

photo

To prawda. Toruń nie ma przede wszystkim a k t u a l i z o w a n e j na
bieżąco strony WWW. (np. dyżurów aptek - zwłaszcza w niedziele i święta). Żeby
pocieszyć załamanego noworocznymi niepowodzeniami prezydenta Zaleskiego powiem
tylko, że we Włocławku ze stroną WWW jest jeszcze gorzej.