Zawód Sprzedawca

photo

jestesmy na tyle dużą gmina, że powinnismy mieć własne zaplecze medyczne, a nie do kardiologa czy laryngolofa na NFZ jeździc do Poznania...
Inna sprawa to kwestia aptek....

Mamy ich już bardzo duzo, ale jak jest potrzeba kupna jakiegoś leku to mam wrażenie, że w sobotę po poludniu, czy w niedzielę wszytski są pozamykane... najczęsciej to jeszcze można kupić w aptece w ETC bo jest otwarta długo, ale w centrum? za słabo jest naglosnione gdzie jaka ma dyżur...List otwarty

Witam wszystkich bardzo gorąco i cieszę się, że mogę wystąpić w Panoramie Powiatu Brzeskiego. Mam ciekawą propozycję, dotyczącą posiedzeń naszej Rady Miejskiej. W dobie wszechobecnego Internetu i satelit proponuję zainstalowanie kamer internetowych w Sali Stropowej Ratusza, w której odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej. Dzięki temu moglibyśmy obserwować obrady naszych radnych w Internecie, widzielibyśmy jak aktywni są niektórzy radni. Ten pomysł wspaniale funkcjonuje już w Krakowie, Poznaniu , Toruniu i wielu innych polskich miastach. Co z tego, że nasi rajcy zapraszają nas na obrady, jak i tak gość - mieszkaniec nie ma prawa głosu, nie może wypowiedzieć się na dany temat, tylko biernie się przysłuchiwać. Dodatkowo można byłoby na portalu stworzyć skrzynkę wniosków i skarg mieszkańców. Przed każdymi obradami Biuro Obsługi RM drukowałoby zapytania i interpelacje mieszkańców, które byłyby odczytane przez osobę odpowiedzialną . Wówczas konkretne osoby i komisje mogłyby się tymi sprawami zająć, a na następnym posiedzeniu rozliczałyby się z tego. Mielibyśmy wtedy pełny obraz efektywności pracy naszych radnych, a przede wszystkim byłby łatwiejszym kontakt mieszkańców z radnymi. Bo, na ten przykład osoba niepełnosprawna lub starsza ma udać się na dyżur do Biura Rady Miejskiej - to niestety, ale bariery architektoniczne, jakie napotkają po drodze - nie są dla nich do pokonania. I tu też wyszlibyśmy naprzeciw SPRAWNYM INACZEJ oraz zasłużonym dla tego miasta. Apeluję do wszystkich, którzy by chcieli poprzeć ten wniosek, o składanie swoich podpisów poparcia na wystawionych w punktach handlowych listach. Poniżej podaję dokładne adresy tych punktów. Serdecznie dziękuję za poparcie mojego pomysłu.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Wojtkowski

Wykaz punktów, gdzie można znaleźć listy z tym wnioskiem:
1. Kiosk spożywczy „Dobry Smak” ul. Długa 2 (pod Albertem od strony Kościoła Św. Mikołaja)
2. Jubiler, ul. Długa (obok Kwiaciarni)
3. Lombard przy ul. Piastowskiej (w podwórku za apteką)
4. Redakcja PPB, ul. Piastowska 2
Od redakcji:
Jako pierwsi podpisujemy się pod owym pomysłem. To jest, rzeczywiście, możliwość stałego kontaktu i współpracy mieszkańców z wybranymi przez nich radnymi.
Skoro na ostatniej sesji RM obrady były nagrywane (kamerą) przez radnych – to tym bardziej Rada Miejska powinna się przychylić prośbom mieszkańców i umożliwić obserwację obrad przez Internet , a także umożliwić szerszy wpływ mieszkańców na pracę radnych i problemy przez nich na sesjach poruszane.
Beata Zatoń
i zespół redakcyjny Panoramyprzeczytajcie to jeszcze raz

Zajęcia terenowe
METODY BADAŃ EKOLOGICZNYCH
OLEJNICA-2009

Termin zajęć:
13 – 24 lipiec 2009r.

Skrócony Program Zajęć:
Przyjazd 12 lipiec (niedziela) w godzinach 15:00 – 20:00 ( do kolacji: zakwaterowanie i zebranie organizacyjne, podpisanie regulaminu praktyk, ubezpieczenia NW, podział na grupy, warunki zaliczenia zajęć na ocenę, dyżury, rozładunek sprzętu terenowego, aranżacja sal ćwiczeń, inne sprawy organizacyjne)
Poniedziałek - 13.07.br. godz. 8:00: zajęcia terenowe zgodnie z podanym grafikiem ćwiczeń.
Piątek - 24.07.br. godz. 20:00: zakończenie zajęć, kolokwia zaliczeniowe, pakowanie sprzętu terenowego, sprzątanie pracowni i pomieszczeń hotelowych.
Wyjazd 25 lipiec (sobota) w godzinach 8:00 – 9:00 (po śniadaniu)

Koordynatorzy zajęć:
-Blok hydrobiologiczny: dr Barbara NAGENGAST – Zakład Ochrony Wód UAM, pok. 0.101,tel. 829-58-79.
-Blok zoologiczny: dr Andrzej NOWOSAD – Zakład Zoologii Systematycznej UAM, pok. 1.45, tel. 829-57-95.
-Blok botaniczny: dr Dorota SZUKALSKA – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM, pok. 1.02, tel. 829-57-42

Przedstawiciel studentów:
- Kamila Stachura, II rok biologii - kammilka6@o2.pl

Miejsce zajęć:
Olejnica koło Leszna (ok. 86 km od Poznania)

Adres:
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy
OLEJNICA
64-234 Przemęt
Powiat Wolsztyn
Tel. (0-65) 549-60-70
51057’34’’N
16015’07’’E
UTM: WT85


Dojazd:
1.We własnym zakresie. Osoby posiadające własny środek transportu proszone są łaskawą pamięć o koleżankach i kolegach.
2.Istnieje możliwość zorganizowania dojazdu autokaru do Olejnicy z Leszna. Chętni proszeni są o zapisanie się na odpowiedniej liście w odpowiednim czasie(potem; ))w celu ustalenia liczby osób, które wybiorą tę formę dojazdu aby określić koszt.

Koszt:
350 zł- kwota ta będzie wpłacana na konto bankowe, którego numer zostanie podany w późniejszym terminie, podobnie jak ostateczna data uiszczenia tej opłaty(prawdopodobnie do czerwca br.)

Wymiar godz.:
98 godz. ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w różnych godzinach. W ciągu doby 8h np. między śniadaniem a obiadem planowane są zajęcia terenowe i zbieranie materiału, a między obiadem a kolacją zajęcia w pracowniach i analiza zebranego materiału. W przypadku zajęć z nietoperzy, gryzoni i ptaków zajęcia planowane są w różnych godzinach (m.in. zajęcia nocne, całodobowe, wczesne poranne i późno popołudniowe). Inaczej też wygląda organizacja zajęć w pierwszym i ostatnim dniu zajęć.

Organizacja zajęć terenowych:
Ćwiczenia odbywają się w trzech blokach tematycznych: bloki geobotaniczny i hydrobiologiczny prowadzone są przez 3 dni (po 24 godzin zajęć), blok zoologiczny prowadzony jest przez 6 dni (48 godz. zajęć). Cały rok zostaje podzielony na dwie duże grupy: jedna realizuje blok zoologiczny, druga blok botaniczny i hydrobiologiczny. Po tygodniu następuje zamiana bloków. Każda z tych dwóch dużych grup zostanie podzielona na 5 grup mniejszych, co daje w sumie 10 grup, po około 10 osób.
Blok zoologiczny jest realizowany w ciągu 1 tygodnia zajęć. Każda grupa studentów bierze udział w 6 ćwiczeniach, zgodnie z grafikiem zajęć, zmieniając codziennie tematy zajęć (tzn. codziennie z innym prowadzącym).
Blok botaniczno-hydrobiologiczny: 3 dni zajęcia z bloku botanicznego i 3 dni zajęcia z bloku hydrologicznego. Codziennie, każda grupa omawia inne zagadnienia.
Uwaga: Możliwe są nieznaczne odstępstwa od podanego programu, wynikające z indywidualnego sposobu prowadzenia zajęć przez prowadzących, warunków pogodowych lub aktualnych warunków organizacyjnych. Dlatego też zalecane jest wcześniejsze uzgadnianie z prowadzącym szczegółów dotyczących przebiegu ćwiczeń, a zwłaszcza terminu rozpoczęcia zajęć (najlepiej uzgodnić to z prowadzącym przy kolacji dnia poprzedzającego zajęcia). Należy bezwzględnie przestrzegać harmonogramu zajęć jak i posiłków.Zaliczenie:
Każdy z bloków tematycznych kończy się pisemnym sprawdzianem. Uzyskanie wszystkich zaliczeń cząstkowych jest podstawą do zaliczenia ćwiczeń. W przypadku bloku zoologicznego od każdego prowadzącego z danego tygodnia zajęć są osobne pytania. Zaliczenie otrzymują tylko ci studenci którzy uczestniczyli we wszystkich ćwiczeniach i zdali kolokwium końcowe.

Co zabrać:
-odzież terenową (buty terenowe, kurtki nieprzemakalne, parasolki, kalosze, klapki, bieliznę na zmianę). Proszę pamiętać że zajęcia odbywają się bez względu na pogodę (chyba że będzie fala powodziowa).
-latarka, czołówka
-aparaty fotograficzne, laptopy i inny sprzęt elektroniczny jest zabierany na własna odpowiedzialność
-notatnik i przybory do pisania
-książeczka zdrowia studenta, aby móc korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w razie choroby
-wszystkie niezbędne leki, jeżeli są właśnie stosowane, ponieważ w okolicy nie ma apteki, a opiekunowie będą mieć tylko apteczkę opatrunkową

Uwaga:
W najbliższym czasie będzie lista osób które będą uczestniczyć w zajęciach, każdy jest zobowiązany sprawdzić zgodność swoich danych : Imię i Nazwisko, PESEL oraz Adres. Jest to potrzebne do ubezpieczenia.

Zwolnienia z zajęć:
„MBE” są obowiązkowymi zajęciami terenowymi dla wszystkich studentów II roku biologii. Tylko wyjątkowo i w bardzo uzasadnionych wypadkach decyzje o ewentualnym zwolnieniu z zajęć podejmuje Dziekan ds. studenckich. Prośba o zwolnienie musi być uzasadniona i udokumentowana. Dziekan określa sposób odrobienia zajęć w terminie późniejszym lub zaliczenia zajęć w innej formie. Natomiast ewentualne zwolnienia z jednego dnia zajęć są możliwe tylko po ustaleniu tego z prowadzącym ćwiczenia w danym dniu, uzgodnieniu tego z koordynatorem danego bloku tematycznego i ustaleniu formy odrobienia tych zajęć. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Ośrodka bez wiedzy koordynatora zajęć!!!

Regulaminy:
Ze względu na specyficzny charakter ćwiczeń odbywających się poza miejscem Uczelni na zajęciach terenowych obowiązują 3 regulaminy: studiów UAM, zajęć terenowych i Ośrodka w Olejnicy. Studenci zobowiązani są także do przestrzegania szczegółowych regulaminów dotyczących poszczególnych ćwiczeń. Nieprzestrzeganie regulaminów spowoduje wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych z usunięciem z zajęć włącznie.

Miłej lektury

[ Dodano: 2009-07-09, 10:33 ]